Доколку кучето има проблем со прекумерна тежина (дебели кучиња), во тој случај обавезно кучето треба да го храните со High Premium Concept “LIGHT”.
Оваа храна има намелана содржина на масти (само 6%), а зголемена количина на сурови влакна (7%) што предизвикува ситост кај кучето.

Исто така, доколку сакате понекогаш Вашето куче да го наградите со некоја закуска и покрај зголемената телесна тежина, тогаш обавезно користете “GOODIES LIGHT”.

MUSLI“ – е закуска составена е од 5 важни житарки кои го подобруваат варењето на храната кај кучињата. Исто така предизвикува ситост на кучето, со што ќе се намали неговата прекумерна телесна тежина.

Со примената на овие производи, кучето секогаш ќе биде весело и расположено за игра, и секогаш ќе се чуствува дека е доволно најадено, а притоа ќе се овозможи нормализирање на неговата телесна тежина.

ADULT LIGHT

Возрасни кучиња со прекумерна тежина. Без пченица + имунолопки комплекс.

Goodies Light

За кучиња со прекумерна тежина.

MUSLI

Вкусна закуска со 5 важни житарки.