Доколку Вашето маче има проблем со забите, како што се каријас, наслаги на забите, непријатен мирис од устата и сл. BOSCH Ви го препорачува “Sanabelle DENTAL snack”.
Овој производ е во пакување од 20 гр., што претставува една доза на ден. Со негова примена во период од 5-7 дена, значително ќе се подобри состојба со забите на Вашето маче.
Доколу мачето има проблем со замена на забите, паѓање на забите или промени на гингивите, во тој случај се препорачува користење на храна од програмата SOFT.

Sanabelle Dental Snack

NATURAL ORGANIC CONCEPT Sanabelle DENTAL SNACK, во облик на заб, има посебна структура која спречува раното расипување на забите и го подобрува ефектот на острење и чистење на површината на забите на вашата мачка.Sanabelle DENTAL SNACK …