Доколку Вашето куче го храните со храна која има пониска енергетска вредност или Вие самите приготвувате храна за Вашето куче, тогаш обавезно користете “VI-MIN“.
VI-MIN-от го мешате во приготвената храна и има за цел да ги надополни сите неопходни витамини и минерални материи кои се потрбни на кучето.
Имено, овој производ содржи 20% Калциум, 10% Фосфор и сите останати минерални материи и Витамини.
Исто така, VI-MIN-от може да се користи како дополнување во храната кај заслабени кучиња, болни кучиња, гравидни кучки, кучки што дојат и др.

VI-MIN

VI-MIN - е високо ефективен витаминско - минерален концентрат за дополнување на домашната храна.