Доколку сакате исхраната на Вашето куче да му ја збогатите со додатоци за виталност, BOSCH Ви го препорачува “GOODIES VITALITY’.
Овој производ има дополнителни додатоци на хондроитин сулфат и глукозамини кои ја згомелуваат виталноста и агилноста на Вашето куче, односно ја зајакнуваат ‘рскавицата и зголобовите на кучињата.
Goodies VITALITY можете да го корисите како закуска или награда во текот на играњето.

VITALITY

Зајакнување на ’рскавица и зглобови.