11-12 Мај 2019 год.

На 11.05 и 12.05 се одржа едукативен настан “ДЕНОВИ НА ВАШЕТО МИЛЕНИЧЕ 2019“, организиран од Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје и Интернационална Ветеринарна Студентска Асоцијација (IVSA).  Целта на настанот беше да се промовира одговорно сопствеништво преку едукација за правилна грижа и нега на милениците.

BOSCH – храна за домашни миленици, беше поддржувач на овој настан.